Är du berörd av omstruktureringarna i statlig sektor?

Den nya budgeten kan komma att påverka Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Delegationen mot segregation.

Den 12 december 2018 tog Riksdagen beslut om Statens budget för 2019. Beslutet grundades på en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Den 21 januari tillträdde den nya regeringen som ska genomföra det 73-punkts program som överenskommits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Det är i nuläget oklart på vilka sätt både budget 2019 och 73-punkts programmet förändrar myndigheternas verksamhet.

Bland de myndigheter som påverkas är Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Delegationen mot segregation.

Förhandlingar om hur verksamheten ska förändras sker på respektive myndighet. Akademikerförbundet SSRs medlemmar företräds lokalt av Saco-S föreningen på myndigheten. Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten vilket innebär att Saco-S föreningarna får stöd och hjälp av ansvarig Ombudsman.

Har du frågor om vad som sker på din myndighet ska du vända dig till din Saco-S representant. Har du frågor av mer arbetsrättslig karaktär är du välkommen att kontakta SSR Direkt på telefon: 08-617 44 00 eller ssrdirekt@akademssr.se.

I Omställningsavtalet som gäller för statligt anställda finns information om vad som gäller vid en eventuell arbetsbristsituation.  

Trygghetsstiftelsen är en partssammansatt organisation inom statlig sektor som har till uppgift att bidra med stöd vid omställning föranledd av arbetsbrist. Mer information om Trygghetsstiftelsen finns här.

Akademikerförbundet SSR har även en inkomstförsäkring, som du kan läsa om här.