Är du med och bidrar till ett smartare samhälle?

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjlig- heter. För att lyckas med det krävs det att vi tar tillvara på alla idéer och goda exempel som utvecklar våra gemensamma verksamheter.

Vi vet att det i hela landet finns många som anstränger sig för att utveckla och förbättra offentligt finansierade verksamheter. Var med och sprid dina erfarenheter till kollegor i hela landet och bidra på så sätt till ett smartare samhälle.

Vem kan delta i GötaPriset?

GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi satsar på den gemensamma välfärden.

100 000 kronor till vinnaren

Förutom att vara med och tävla om 100 000 kronor finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset:

  • Du kommer bli uppmärksammad för ditt arbete både inom din egen organisation och från kollegor på andra håll.

  • Deltagandet är ett bra sätt att utveckla din egen verksamhet ytterligare.

  • Dina erfarenheter kan spridas till andra och bidra till att utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet.

Kriterier för bedömning av ditt projekt

De projekt som blir nominerade ska:

  • Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering.

  • Vara nyskapande och använda sig av nya idéer.

  • Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

  • Visa vilka resultat som uppnåtts.

  • På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar.

  • Ge erfarenheter som kan tillämpas i andra verksamheter.

Anmälan senast 13 december

Det är enkelt att tävla om GötaPriset. Allt du behöver göra är att lämna in en beskrivning på max en A4-sida senast den 13 december 2018. Anmälan och mer information på www.gotapriset.se