Är du medarbetare i ett företag anslutet till Almega Vårdföretagarna?

Välkommen till ett partsgemensamt löneseminarium om 2019 års löneprocess! 

I januari 2019 genomförs partsgemensamma seminarier inför 2019 års löneöversyn. Seminarierna hålls för att förklara hur löneprocessen är tänkt att fungera samt för att underlätta det lokala arbetet. Vill du veta mer om lönebildning och/eller är intresserad av ett fackligt uppdrag är detta ett seminarium för dig. 

Seminariet ges vid olika tillfällen, och behandlar:

- Hur påverkas löneökningarna av företagets förutsättningar?
- Hur bestäms lönekriterierna?
- Hur ska det lokala samarbetet gå till?
- Vilket lönesättningsmandat har cheferna?

Anmäl dig här: 

8 januari, Linköping, 11:30 - 15:30

11 januari, Stockholm, 11:30 - 15:30 (går även bra att delta via Skype)

15 januari, Malmö, 11:30 - 15:30

17 januari, Göteborg, 11:30 - 15:30

22 januari, Stockholm, 09:00 - 13:00 (går även bra att delta via Skype)

24 januari, Umeå, 11:30 - 15:30

Seminariet är avgiftsfritt, och antalet platser är begränsade. Har du ingen facklig företrädare från något av akademikerförbunden, kan du gärna ta med en kollega som är intresserad av lönebildning. 

Välkommen!

  • Datum och tid: 8 January 2019 kl. 11:30