Arbeta deltid vid 62 år med bibehållen pensionsinbetalning

Akademikerförbundet SSR och övriga fack har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ökade möjligheter för de som fyllt 62 år att gå ned i arbetstid.

Akademikerförbundet SSR och övriga fack har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om att den så kallade 80-90-100-modellen ska kunna användas för anställda inom Svenska kyrkan. Modellen ökar möjligheten för de som fyllt 62 år att gå ned i arbetstid. 

80-90-100-modellen innebär att fast anställda som fyllt 62 år kan gå ned till 80 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen och få tjänstepension som om de jobbade 100 procent. Modellen gäller under tre år i slutet av anställningen. Den gäller även för deltidsanställda.

80-90-100-modellen är ingen rättighet utan man måste komma överens med arbetsgivaren. Den är ett komplement till Särskild avtalspension i KAP-KL Svenska kyrkan.