Arbetsförmedlingen: Vi behöver en fortsatt hög invandring

Det behövs en fortsatt hög invandring för att finansiera välfärden, visar Arbetsförmedlingens prognos. Man räknar med att det behövs 64 000 personer om året i arbetsför ålder, som kompensation för det sjunkande antalet inrikesfödda.

– Som alla välfärdssamhällen har vi en demografisk utmaning där de inrikesfödda blir färre. Samtidigt måste vi hålla uppe antalet i arbetskraften. Vi behöver en fortsatt invandring för vi ska klara att finansiera välfärden framöver, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Bedömningen bygger på att andelen utrikesfödda som går över till sysselsättning inte förändras, utan kommer att ligga på ungefär 64 procent – som idag.

Rapporten som just har kommit visar att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda har ökat, från 61,6 procent år 2005 till dagens 64 procent. Men det är en snedfördelad arbetsmarknad, där det gäller att ha utbildning. Bland de utrikesfödda som har hög utbildning är det nu allt fler som jobbar, medan de som har kort utbildning får allt svårare att hitta ett arbete.

– Har du inte en gymnasieutbildning så är det väldigt svårt på arbetsmarknaden. Det gäller även för inrikesfödda. Därför är ett kompetenslyft på bred front en framtidsfråga för Sverige. Utbildning är ett framtidsrecept för det här landet, säger Mikael Sjöberg.

Det är också stor skillnad mellan utrikesfödda män och kvinnor. 68,7 procent av de utrikesfödda män som vill och kan arbeta har ett jobb. Bland kvinnorna är det 59,9 procent. Kvinnorna tenderar också att halka efter männen när det gäller att komma ut på arbetsmarknaden.