Arbetsgivare, vi har ett tips: beteendevetare!

Vad gör en beteendevetare och vilken kompetens sitter hen på? Alltför få beteendevetare vet hur de ska förklara, skriver beteendevetaren Maria Åberg och studenten Jamilla Bohm.

Varför behövs beteendevetarna? En vanlig missuppfattning är att det är synonymt med eller komplement till psykolog eller socionom. Om inte så är fallet, varför behövs dem? Det enkla svaret är bredden. Beteendevetarna är experter på så mycket. De har kompetens inom till exempel utredning, organisationsutveckling, arbetsmiljö, coaching och analys. De är experter på helikopterperspektiv. Ett helikopterperspektiv på människan som kan behövas både här och där. Vi vet att beteendevetarperspektivet kan hjälpa till i många av dagens situationer.

Polisen är i kris? Ta in fler beteendevetare, för en beteendevetare har kunskaper i såväl att bemöta människor i svåra situationer. De kan analysera situationen och framförallt se till hur man kan lösa den. Kaotiskt i politiken? Rösta på en beteendevetare som faktiskt har ett människo- och individperspektiv, likväl som ett globalt/nationellt perspektiv. Eller har du en organisation som behöver hänga med i samtiden (och framtiden) där du som arbetsgivare har insett gruppdynamiken måste bli bättre? Haffa en beteendevetare.

Se alla fördelar med ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR

i kommer alltid att ha planer för hur arbetsplatsen och organisationen ska fortsätta att växa, men framförallt må bra. Detta leder till ännu en del som inte är tillräckligt etablerat än: kännedomen om beteendevetarnas starka ledarskap. Beteendevetarutbildningen är en ledarutbildning. Förutom individ-/grupperspektivet har beteendevetaren vetskapen om att ansvar kommer med makt, förståelsen för att alla människor är olika men lika och pedagogiken i att leda.

Beteendevetarnas gemensamma nämnare 

En beteendevetare är generellt någon med en utbildning som har läst både psykologi, pedagogik och sociologi (och även eller alternativt socialpsykologi). Examen ska sedan ligga med inriktning på ett av dessa områden. Är inte detta ytterst önskvärt för arbetsgivare, den kombinationen: alla perspektiven på människan? Att å ena sidan se hur individens inre värld fungerar, till gruppdynamiken på arbetsplatsen eller i samhället och till och med hur människan fungerar i utveckling i samtid och över tid.

En extra dimension av beteendevetarnas bredd är också deras kompetenser utöver den nämnda gemensamma. Beteendevetarnas utbildning kan vara väldigt olika och många har mixat med andra områden vilket kan skapa den ultimata kandidaten till just din arbetsplats.

Har du koll på inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet?

nte en begränsning utan en möjlighet

I författarnas olika roller har vi olika perspektiv av beteendevetenskap. Som beteendevetarstudent inne på sluttampen av utbildningen är Jamilla mer än nöjd med det val av utbildning som hon har gjort. Från att ha nöjt sig med de lite luddiga förklaringarna om vad en beteendevetare gör, vet hon nu vilka kompetenser och färdigheter hon får, tränas i och har.

I en roll som professionsombudsman för beteendevetare på Akademikerförbundet SSR möts Maria ofta av ”Vi är inte det som efterfrågas”. Hon har två svar. Först och främst, den arbetsgivare som inte förstått att hen söker dig som beteendevetare behöver få det förklarat för sig, så tuta och kör. För det andra – det finns en värld utanför platsannonserna också. Spontansök där du känner att du och din kompetens behövs eller passar in. Vi får båda ofta frågan ”men vad gör en beteendevetare då?” och många beteendevetarstudenter eller nyexaminerade kanske blir stressade av frågan. Men vi måste alla börja se att det inte är ett problem att utbildningen kan uppfattas som otydlig i den framtida karriären, utan att det är fantastiskt att ha valmöjligheten till en så bredd av yrken.

Jamilla Bohm och Maria Åberg