Arbetslöshet ökar risken för självmord

Arbetslöshet kan vara en bidragande orsak till självmord i så stor utsträckning som vart femte fall.

Arbetslöshet kan vara en bidragande orsak till självmord i så stor utsträckning som vart femte fall, visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Psychiatry.

Sambandet i sig är ingen nyhet, men att det är så starkt och ett återkommande mönster i stora delar av världen förvånar flera experter. I studien har forskare studerat arbetslöshets- och självmordsstatistik från 63 olika länder mellan åren 2000 och 2011. 45 000 av de 233 000 personer som tagit sina liv kunde kopplas ihop med arbetslöshet.

Studien visar också att självmorden ökar ungefär ett halvår innan arbetslösheten ökar, vilket kan bero på oro att förlora jobbet och ökad arbetsbelastning i perioder av neddragningar och dåliga tider.

Forskarna bakom studien hoppas att medvetenheten om detta samband ska leda till ökade kunskaper om hur man kan förhindra självmord hos de yrkesgrupper som arbetar med människor som riskerar att förlora jobbet, eller har förlorat jobbet.