Arbetsmiljö i praktiken - Stockholm

Akademikerförbundet SSR:s regionala skyddsombud erbjuder ett grundläggande arbetsmiljöseminarium som vänder sig till dig som medlem eller nytt skyddsombud inom privat sektor.

Arbetsmiljön är idag i fokus på många arbetsplatser utifrån en allt högre arbetsbelastning.
Hur ser ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet ut?
Vad kan skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans göra för att förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljö är en angelägen fråga för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar och förtroendevalda.
Stress och arbetsbelastning, kränkande särbehandling, hot och våld, digital arbetsmiljö är några arbetsmiljöfrågor som vi kommer beröra.

Datum och tid:
9 oktober
kl 08:30 – 9:45
Frukost från 08.00

Plats:
World Trade Center - Winds
Kungsbron 1
Stockholm

Föranmälan krävs, detta är alltid ett populärt seminarium, så först till kvarn gäller!
Ta gärna med en kollega/vän som är nyfiken på förbundet, registrera dem vid anmälningstillfället (max 2)
Vi kan komma att kontakta gästen efteråt.
Observera att anmälan är bindande!

Resor
Eventuella resor bokas via Akademikerresor på följande länk: http://akademikerresor.se/bokningsforfragan/
Ange avdelning 113, och ”Kerstin Lagerman” som referens.
Akademikerresor nås även på info@akademikerresor.se och 08-619 28 50.

Frågor?
Kontakta Kerstin Lagerman på kerstin.lagerman@akademssr.se vid eventuella frågor

 

Välkomna!

  • Datum och tid: 9 October 2018 kl. 08:30 - 09:45
  • Plats: World Trade Center - Winds, Kungsbron 1, Stockholm