Arbetsmiljöfokus under EuroPride i sommar

För första gången ska EuroPride delas mellan två städer – Stockholm och Göteborg. Vi deltar för 13:e året i rad, och självklart kommer vi också att arrangera den unika arbetsmiljöutbildningen Hen Hon Han. I år dubbelt upp! 

I grunden handlar hbtq-frågor och heteronormativitet om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper. Öppna och inkluderande arbetsplatser handlar ytterst om vår gemensamma arbetsmiljö och om bemötande. Förbundet har under många år arbetat aktivt med hbtq-frågor, samt utbildnings- och policyskapande för att driva på utvecklingen och synliggöra heteronormens konsekvenser.

Diskrimineringsgrunderna och arbetet med aktiva åtgärder går hand i hand med ett normkritiskt förhållningssätt i syfte att utvärdera och förbättra verksamheter. Mest synligt är arbetet ute i lokal organisation där vi föreläser och utbildar över hela landet, men också vår unika arbetsmiljöutbildning Hen Hon Han som arrangeras i anslutning till Stockholm Pride varje år.

Hen Hon Han vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald, är chefsmedlem, eller arbetar inom HR. Tredagarskursen ges 1–3 augusti i Stockholm och 15–17 augusti i Göteborg. Anmäl dig i respektive event. 

Har du frågor om upplägget eller innehållet i kursen är du välkommen att kontakta vår utvecklingsstrateg Daniel Hjalmarsson via daniel.hjalmarsson@akademssr.se eller 070-190 44 82.