Arbetsmiljöverket informerar om ny föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars träder de nya föreskrifterna för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Under det första kvartalet 2016 genomför därför Arbetsmiljöverket en turné med informationsträffar i hela landet.

Arbetsmiljöverket genomför under första kvartalet 2016 en turné med anledning av den nya AFS:en för organisatorisk och social arbetsmiljö, som träder i kraft mars 2016. Ta tillfället i akt att lära dig mer om det nya verktyget. Anmälan gör du direkt via Arbetsmiljöverkets kalendarium.

Du kan också läsa Arbetsmiljöverkets svar på tre snabba frågor eller ta del av deras webbsändning.

Jonas Lidberg
ombudsman, ansvarig för arbetsmiljö