Möjligheter i en ny tid

UUA

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjligheter i en ny tid” och ”Olikheters möjligheter i arbetslivet”. 

I år fokuserade vi på att lyfta fram goda exempel – stora som små – på vägar till ett mer öppet arbetsliv där olikheter värdesätts och konkurrenskraften stärks. Mycket bra görs redan och vi har allt att vinna på att lära av varandra. Vad händer på din egen arbetsplats?

Föreläsningarna gick under två olika teman, "Post Corona - möjligheter i en ny tid" och "Olikheters möjligheter i arbetslivet".

Övergripande tema: Möjligheter i en ny tid  

Tema 1: Post Corona - möjligheter i en ny tid 

Cecilia Söderström, HR chef Vasakronan
En trygg och säker arbetsplats för alla –  har Covid-19 förändrat förutsättningarna?  
Under det senaste halvåret har den goda arbetsmiljön fått en hel del nya inslag. Att arbetsplatsen ska vara öppen för alla kanske kan tyckas självklart men idag utmanas vi med vad som är att betrakta som arbetsplats. Är det kontoret, är det hemmet eller någon helt annanstans? Och vad innebär det? 

Sofia Blomdal, arbetsmiljöchef, Ragn-Sells 
Varför behövs olikheter för ett hållbart arbetsliv? 
Ledarskapets betydelse för att ta tillvara olikheter och skapa hållbara lösningar är viktiga frågor för Ragn-Sells. Hur har Corona-pandemin påverkat förhållningssätt och praktiskt arbete på det här området? 

Sussann Lindqvist
Projektledare Verksamhetsutveckling, Feelgood Företagshälsa 
Nya behov i pandemins spår – den universella företagshälsan ställer om 
Pandemin har påverkat arbetslivet i stort. Hur märker Feelgood av detta och hur har man fått ställa om sitt erbjudande till företagen? Vilka behov kommer att växa framöver? 

 

Tema 2: Olikheters möjligheter i arbetslivet 

 

Farzad Golchin, VD Novare Potential 
Mångfald - från risktänk till möjlighetstänk.  
Farzad Golchin, vd Novare Potential, berättar om möjligheter med en ökad mångfald och vad som krävs för att gå från skepsis till handling.

Lotta Rizzo, Konsultchef, Left is Right
Hur du kan agera, rekrytera och leda personer med speciella behov för att få tillgång till hög kompetens där det ställs krav på analytisk förmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga, detaljfokus och uthållighet. 
Konkret vägledning, råd och tips från en arbetsgrupp med många olikheter.

Hanna Holmlund, HR chef, Volkswagen Group Sverige
Omvänt mentorskap på Volkswagen Group Sverige AB. 
Historiskt sett har unga kvinnor fått manliga mentorer i seniora chefspositioner, med resultatet att rådande normer och strukturer bevaras. Nu gör Volkswagen Group Sverige AB tvärt om, män på seniora chefspositioner, vilka är företagets viktigaste kulturbärare får  yngre yrkeskvinnor till  mentorer.  Här ges möjligheter att faktiskt förändra invanda beteenden i vår kultur, våra normer och strukturer.

Om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA

Konferensen organiseras av projektet Lärandeforum UUA som drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Arbetet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Vi arbetar för ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar och där olikheter värdesätts. 

Läs mer om vårt arbete med UUA.

  • Datum och tid: 17 november 2020 kl. 09:00 - 12:00
  • Plats: Digitalt