Arbetstid och arbetstidsavtal för kommuner och landsting

Välkommen på utbildning i Arbetstidslagen (ATL), arbetstidsregler i Allmänna Bestämmelser (AB) samt genomgång av olika arbetstidsavtal den 20 maj. Anmälan är stängd.

Akademikerförbundet SSR bjuder in fackligt förtroendevalda i Skåne, Jönköping, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till facklig utbildning med fokus på Arbetstidslagen, arbetstidsregler i AB och olika arbetstidsavtal i Hässleholm den 20 maj med förbundets Avtalssekreterare Lars-Erik Ekbäck Eriksson.

Program

  • Arbetstidslagen, ATL
  • Arbetstidsregler i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser
  • Beredskapsavtal, jour
  • Flextid och flextidsavtal
  • Årsarbetstid
  • Färdtid och avtal för klientrelaterade resor

Anmälan är stängd. Eventuella frågor kan ställas till tariq.bacchus@akademssr.se

Plats: Stadshotellet i Hässleholm, Stortorget, Hässleholm

Tid: Fika från klockan 9.00, start 09.30 till 16.30 med gemensam lunch.

Glöm ej att ansöka om ledighet med bibehållen lön onsdag 20/5 2015 med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och med bifogat program som stöd för din ansökan i det fall du är fackligt förtroendevald. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort. Enskild medlem som ännu inte är förtroendevald/skydds- eller arbetsplatsombud, men önskar delta behöver tillåtelse från arbetsgivaren. Vid eventuella frågor kontakta Lars-Erik Ekbäck-Eriksson eller Tariq Bacchus.

  • Datum och tid: 20 May 2015 kl. 09:00
  • Plats: Hotell Statt, Stortorget (Frykholmsgatan 13), Hässleholm