Arbetstider svår förhandlingsfråga i statlig sektor

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig sektor är i full gång. Akademikerförbundet SSR riktar skarp kritik mot arbetsgivaren som vill luckra upp arbetstidsreglerna. Här kan du läsa mer kring vad förhandlingarna handlar om.

I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för de medlemmar som arbetar i statlig sektor kräver Akademikerförbundet SSR bland annat detta:

  1. Att de anställda ska ges ökade möjligheter att påverka sina arbetstider.
  2. Att antalet tidsbegränsade anställningar minskar.
  3. Att Trygghetsstiftelsens stöd vid omställning förbättras, bland annat genom tidiga insatser.

Mot Akademikerförbundet SSR:s krav står Arbetsgivarverket som bland annat vill:

  • Ensidigt kunna förändra och besluta om arbetstidens förläggning.
  • Ta bort ersättning för läkarvård och läkemedel.
  • Förlägga huvudsemestern till maj – september (idag juni – augusti).

”Vi är extremt kritiska till att arbetsgivaren vill få makten att helt ensidigt besluta om arbetstidens förläggning. Det skulle påverka våra medlemmars möjlighet att styra över sin tid enormt mycket. Det är alltså ett förslag vi kommer göra allt vi kan för att stoppa. Arbetstidsförändringar är inget som ska få genomföras utan att det kostar.”, säger Anders Lindström, biträdande förhandlingschef och ansvarig för statlig sektor på Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR:s medlemmar i statlig verksamhet ingår i Saco-S som förhandlar med motparten Arbetsgivarverket. Övriga avtal inom den statliga sektorn går ut den sista november, medan Saco-S avtal löper på tillsvidare.

”Jag hoppas naturligtvis att vi snarast möjligt kommer fram till ett nytt avtal som accepteras av både arbetsgivare och fack så att medlemmarna får klart för sig vilka villkor som kommer att gälla. Men det får ta den tid det tar. Det finns viktiga frågor för medlemmarna vi inte släpper innan vi skriver på ett nytt avtal”, säger Anders Lindström på Akademikerförbundet SSR.

Här kan du läsa hela skrivningarna om de yrkanden Saco S respektive Arbetsgivarverket gjort i avtalsrörelsen:

Saco-S yrkanden:

https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/yrkande-arbetsgivarverket-slutversion-20200922.pdf

Arbetsgivarverkets yrkanden:

https://www.arbetsgivarverket.se/medlem/avtal-2020/arbetsgivarverkets-yrkanden-2020/arbetsgivarverkets-yrkanden-mot-saco-s/