Årets avtalsförhandlingar inom KFS är nu igång

Avtalsparten Förtecknade Saco-förbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer lämnade i början av mars gemensamt över sina avtalsyrkanden för avtalsrörelsen 2017.

De tre parterna samförhandlar till stora delar på de olika branschområden som KFS olika avtal omfattar. De flesta avtal är idag tillsvidareavtal, medan några är tidsbegränsade. Ett sådant avtal är Vård- och Omsorgsavtalet där Akademikerförbundet SSR har flest medlemmar av Sacoförbunden. 

De tre parterna lämnar ett gemensamt dokument med avtalsyrkanden med fokus på:

  • Lön och en fungerande löneprocess
  • Förtroendevalda
  • Divisorer
  • Utökade pensionsavsättningar
  • Anställningsformer
  • Jour och beredskap
  • Föräldraskap
  • Hållbart arbetsliv

Datum för förhandlingar är avsatta under våren, både vad gäller tillsvidareavtal och tidsbegränsade avtal. 

De företag som omfattas av kollektivavtal som löper tillsvidare kan genomföra sina lönerevisioner 2017 fullt ut, medan de företag med tidsbegränsade kollektivavtal endast kan starta upp sina överläggningar - men inte slutföra sina lönerevisioner förrän det nya avtalet är klart under våren.​