Årets bidrag

Socionomen ger ett bidrag om 50 000 kronor till Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning.

Motivering:

Socionomen anser inte att barn och ungdomar får bättre förutsättningar att komma tillrätta med psykisk ohälsa utifrån de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

I riktlinjerna saknas olika behandlingsmöjligheter. Behandlingsmetoder som använts under lång tid finns inte med. Till exempel finns psykodynamisk psykoterapi inte med annat än som korttidsterapi och då inte med hög prioritet, systemisk familjeterapi bedöms ha otillräckligt vetenskapligt underlag även om det kan ges som tillägg till annan behandling för depression. Gruppterapi nämns inte trots att det finns stöd i forskning för metoden.

Generellt innehåller riktlinjerna några få prioriterade behandlingar. Behandlingar med hög prioritet är KBT, medicinering och ECT. Riktlinjerna missgynnar dem som behöver annan behandling. Sverige skiljer sig från andra länder i bedömningen av vilken vård som ska erbjudas. I riktlinjerna i Danmark, Finland och Tyskland rekommenderas KBT, ITP och PDT i lika hög grad.

Den unge drabbas negativt av detta. Om behandlingarna anpassas till riktlinjerna finns inte möjlighet för den unge att välja inriktning på behandlingen. Behandlingen kan inte anpassas till den enskilda individens behov. Den som vill ha annan behandling än den som förordas i riktlinjerna, det vill säga i huvudsak KBT förutom medicinering och ECT, kommer att vara hänvisad till privata vårdgivare som för många unga är en ekonomisk omöjlighet.

Socionomen stödjer mångfald i behandlingsutbudet och ger därför ett bidrag om 50 000 kronor till Barn- och ungdomspsykoanalytikernas mottagning.