Årets valfråga: Juridifiering?

Simon Vinge och Oskar Taxén diskuterar juridifiering i Samhällsvetarpoddens första avsnitt för året.

Makt har förflyttats från politik till juridik. Vad innebär det för demokratin och den växande populismen?

Vad händer när makt förskjuts från folkvalda politiker till experter och jurister? Det diskuterar Oskar Taxén, jurist på Kommunal, med förbundets chefsekonom Simon Vinge. Förändringen beskrivs som juridifiering och har skett på en rad områden under de senaste 30 åren, bland annat inom infrastruktur, bostäder, miljö, migration, integritet, skola och funktionshinderspolitik. Frågor som tidigare avgjordes i politiska forum döms i allt större utsträckning av i juridiska instanser. En direkt konsekvens är att det blir allt otydligare hur man som medborgare ska kunna påverka de beslut som fattas i samhället.

Oskar Taxén har i både rapportform och debattartikel beskrivit hur utvecklingen är problematisk för demokratin, och hur konsekvenserna bland annat är fler populistiska partier och sämre fackliga villkor. I veckans samhällsvetarpodd diskuterar vi bland annat om detta blir en valfråga, varför det gör att konsulter får mer att säga till om – och hur politikerna kan ta tillbaka ledartröjan.