Årliga lönekartläggningar från 2017

Regeringen vill införa årliga lönekartläggningar för alla företag från och med årsskiftet. Det är en av flera åtgärder som ska förebygga diskriminering i arbetslivet.

Sedan 2009 måste arbetsgivare med minst 25 anställda upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. Förändringen drevs igenom av den dåvarande alliansregeringen. Den sittande rödgröna regeringen vill nu återinföra årliga kartläggningar från och med 1 januari 2017, rapporterar Sveriges Radio. Arbetsgivare med minst tio anställda kommer också att få krav på sig att dokumentera arbetet med lönekartläggning. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder och det införs krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier.  

– Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.  

Förslagen, som lämnas över till lagrådet i dag, väntas få stöd från både Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. De övriga allianspartierna uppges dock vara emot en förändring. 

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, välkomnar beskedet. 

– En väl genomförd lönekartläggning innehåller en arbetsvärdering av organisationens alla befattningar. Det är ett bra underlag och verktyg för att arbeta aktivt med saklig lönesättning integrerat i löneprocessen. Därför är det nödvändigt att kartläggningarna sker årligen så att de är uppdaterade och används i samband med löneöversynerna, säger han.