Årsmöte för Akademikerföreningen vid Adecco

Akademikerföreningen på Adecco organiserar alla medlemmar inom något Sacoförbund i alla Adeccobolag i Sverige, Sweden, HR och Ajilon. Medlemmar anställda vid Adecco är därför inbjudna till årsmötet för att välja och/eller ingå i den nya styrelsen. Du kan även delta på distans.

Välkommen till Årsmöte för Akademikerföreningen på Adecco. Vi behöver nya styrelsemedlemmar i den lokala föreningen. Du som är intresserad av fackligt arbete oavsett tidigare erfarenhet maila till akademikerforeningen@adecco.se.

Vår HR-chef och ekonomichef inleder mötet med en kort presentation av samarbetet mellan arbetsgivare och fack.

Tid och plats

Datum och tid: Torsdagen den 28 januari kl 18:00
Plats: Adeccos huvudkontor (Rum C), Kungsgatan 60, Stockholm

Anmälan

Anmäl deltagande per mail till akademikerforeningen@adecco.se. Deltagande: På plats eller via kostnadsfri konferenstelefon 0200-88 45 35 pinkod 563 172 37 99 #.

Vi bjuder på kaffe/te och macka så meddela även om du är allergiker eller vegetarian. Ange ditt namn samt vilket förbund du tillhör.

Om du har frågor som du vill att vi ska ta upp går det bra att bifoga dem i anmälan.

Se dagordning nedan.

Jovanka Praizovic, Tf Ordförande
Patricia Uwera, styrelseledamot
Marcus Andersson, styrelseledamot

Dagordning

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän
 • Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av valberedning (sammankallande)
 • Verksamhetsberättelsen
 • Ärenden som har väckts av förenings- eller styrelsemedlem
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas
 • Datum och tid: 28 January 2016 kl. 18:00
 • Plats: Adeccos huvudkontor (Rum C), Kungsgatan 60, Stockholm