Årsmöte för alla medlemmar i Jämtland

Inställt - Regionföreningen Jämtland inbjuder till årsmöte!

Tid och plats             

Tid: Tisdag den 6 december klockan 17.00
Plats: Restaurang Källan, Böle Byskola

Anmälan        

Anmälan skickas till helene.bjarta@ostersund.se senast den 1 december 2016. Meddela även eventuell specialkost eller matallergier. Akademikerförbundet SSR bjuder på middag!

Dagordning

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer;

- mötesordförande

- mötessekreterare

- två justerare tillika rösträknare

4. Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse

5. Val av ordförande och minst 4 styrelseledamöter till regionföreningen Jämtlands styrelse under verksamhetsåret 2017

6. Val av en kommun/landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd

7. Nomineringar till ordinarie val eller till fyllnadsval i förbundsstyrelsen, då sådana val är aktuella (inför kongress)

8. Val av valberedning

9. Fastställande av föreningens uppgifter och förslag till verksamhetsplan/ambitionsnivå

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevalda

Hjärtligt välkomna!

Regionföreningen Jämtland

  • Datum och tid: 6 December 2016 kl. 17:00
  • Plats: Östersund