Årsmöte för alla medlemmar i Västernorrland

Årsmöte för Akademikerförbundet SSR:s regionförening i Västernorrland 2016

Torsdag den 1 december kl. 17:45 på Hotell Höga kusten.
Anmäl er senast den 25/11 via mail till jerker.forslund@solleftea.se

Vi börjar med årsmötet för att sedan avnjuta en trevlig middag. Meddela oss i samband med anmälan om ni har behov av särskild kost.

Dagordning vid årsmöte regionföreningen i Västernorrland.

1. Mötets öppnande - Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer;
- mötesordförande
- mötessekreterare
- två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
6. Ekonomirapport.
7. Fråga om ansvarsfrihet för 2015 styrelse
8. Val av minst 2 ledamöter till regionföreningen Västernorrlands styrelse under verksamhetsåret 2016.
9. Val av 2 ledamöter med personliga suppleanter till kongressen
10. Val av en kommun-/landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd
11. Nomineringar till ordinarie val eller till fyllnadsval i förbundsstyrelsen,
då sådana val är aktuella(inför kongress)
12. Val av valberedning
13. Förslag till verksamhetsplan 2016.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevalda!

  • Datum och tid: 1 December 2016 kl. 17:50
  • Plats: Höga kusten