Årsmöte distriktsföreningen i Kalmar

Akademikerförbundet SSR:s distriktsförening Kalmar län inbjuder till årsmöte

Datum Måndagen den 11 november klockan 18.00
Plats Kläckeberga lantcafé, Krafslösavägen 46, KALMAR
Anmälan
Anmäl dig senast 191103.

Ta mig till anmälan

Akademikerförbundet SSR bjuder på förtäring.
Meddela ev. specialkost och matallergier. Efter årsmötet kommer vi lösa en mordgåta tillsammans.

Dagordning
1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av:
a) Ordförande
b) Ledamöter till styrelsen
c) Ledamöter i valberedningen
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!
Distriktsföreningen i Kalmar län
Ordförande Frida Larsson

  • Datum och tid: 11 november 2019 kl. 18:00 - 21:00
  • Plats: Kläckeberga lantcafé, Krafslösavägen 46, Kalmar