Årsmöte Distriktsföreningen i Västerbotten

Välkommen till årsmöte för Distriktsföreningen Västerbotten och föredrag om förbundets värdegrund i praktiken.

När

Onsdag 4/12 kl 17.30

Var

I Umeå på Norrlands Universitetssjukhus, Skiffersalen. Ingång Södra entrén en trappa ned mitt emot restaurang Kristallen. Lycksele och Skellefteå kommer att delta via länk. Lokaler på dessa orter meddelas en vecka innan årsmötet.

 

Program för kvällen

17.30 Årsmöte

ca 18.15 Västerbottens ombudsman Daniel Grönberg berättar om förbundets värdegrund och ger exempel på hur den påverkat arbetet i praktiken.

ca 19.00 Vi äter en bit mat tillsammans som förbundet bjuder på.

 

Varmt välkomna!

 

Deltagande och ev specialkost anmäls senast 30 november till sofia.edler@edu.lycksele.se eller via tel 070-2825078

 

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande – varmt välkomna!
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsen redovisar verksamhetsberättelsen
 5. Val av ordförande och styrelseledamöter till distriktsföreningens styrelse för verksamhetsåret 2020
 6. Val av ledamöter med personliga suppleanter till ev extra kongress 2020
 7. Val av en kommun- eller landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd
 8. Val av valberedning
 9. Fastställande av föreningens uppgifter och förslag till verksamhetsplan
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevalda

 

Sofia Edler

Skolkurator, Kommunalt aktivitetsansvarig Lycksele Kommun Tannbergsskolan

0950-16813, 072-241 56 89 sofia.edler@edu.lycksele.se

 

 

 • Datum och tid: 4 december 2019 kl. 17:30 - 20:00