Årsmöte Distriktsföreningen Nordvästra Götaland

Akademikerförbundet, SSR Distriktsförening Nordvästra Götaland inbjuder medlemmarna till årsmöte och temakväll.

Tid: 6 december 2018

Plats: Folkets hus, Vänersborg

Anmälan om deltagande senast  2018-11-30. Anmäl deltagande genom mail till

stig.roos@vgregion.se.  Vid anmälan, uppge eventuell livsmedelsöverkänslighet/allergi, vegetarisk kost.

 

Program

kl. 17.15

Mat och Mingel. Italiensk Buffé...

kl. 17.45

Ordförande hälsar välkommen.

kl.18.00-18.30

 

Föregående årsmöte valde inte någon valberedning, därför kan du som medlem direkt nominera, se nedan.

Eventuella nomineringar till Distriktsföreningens styrelse kan lämnas i samband med anmälan om deltagande, eller vid årsmötet under punkten, val. Det går också att lämna namnförslag via mail senast 2018-11-30. Den som föreslås ska vara tillfrågad och ha förklarat sig stå till förfogande. Om personen inte avser delta vid årsmötet, uppge kontaktuppgifter.

Efter årsmötet kommer Sara Alfredsson och berättar om sin nya och spännande roll som ny styrelseledamot i Förbundsstyrelsen, lite om vilka viktiga aktuella frågor som är på gång.

Välkomna

Styrelsen

  • Datum och tid: 6 December 2018 kl. 17:15 - 18:30
  • Plats: Folkets hus, Vänersborg