Årsmöte för Falun kommun

Akademikerförbundet SSR:s  lokalförening Falun inbjuder till årsmöte

Datum  

Fredag den 5 oktober kl 12:00-13:30

Plats

    
Clarion Collection Hotel, Bergmästaren, Bergskolegränd 7, 791 12 Falun

Anmälan

Anmäl dig till Cecilia Söderholm på mailadress : cecilia.soderholm@falun.se senast  onsdag den 26 september. Akademikerförbundet SSR bjuder på förtäring. Meddela ev. specialkost och matallergier.

Dagordning

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer:
    a) mötesordförande
    b) mötessekreterare
    c) två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av:
    a) Ordförande
    b) Kassör
    c) Ledamöter till styrelsen
    d) Ledamöter i valberedningen
6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan.
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!
Lokalföreningen i Falun
Camilla Müller

PS. Kom ihåg att logga in på Mina sidor på akademssr.se och ändra dina uppgifter om du 
 

  • Datum och tid: 5 October 2018 kl. 12:00 - 13:30
  • Plats: Clarion Collection Hotel, Bergskolegränd 7 i Falun