Årsmöte i Linköping

Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Linköping bjuder in till årsmöte!

Tid och plats 

Tid: Fredag den 11 november, kl. 12.00-13.30 
Plats: Konsert & Kongress i Linköping, Konsistoriegatan 22           

Anmälan    

Skicka din anmälan till zzzssr@linkoping.se senast den 8 november. Akademikerförbundet SSR bjuder på förtäringen. Meddela eventuell vegetarisk kost eller matallergier. 

Dagordning 

 1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!   
 2. Mötets behöriga utlysande   
 3. Val av mötesfunktionärer:  
  a) mötesordförande  
  b) mötessekreterare  
  c) två justerare tillika rösträknare  
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse   
 5. Val av:  
  a) Ordförande  
  b) Ledamöter till styrelsen  
  c) Ledamöter i valberedningen   
 6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till     verksamhetsplan.     
 7. Övriga frågor   
 8. Mötets avslutande   

  Lokalföreningen i Linköping,
  Christina Gustavsson och Marie Daun   

 • Datum och tid: 11 November 2016 kl. 12:00
 • Plats: Konsert & Kongress i Linköping