Årsmöte för medlemmar i Krokoms kommun

Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Krokom inbjuder till årsmöte

Tid och plats

Tid: 28/2, 2017, klockan 18.00
Plats: BBQ Garden Prästgatan 17 Östersund (gamla stadskällaren)

Anmälan

Anmälan görs till Monika Ottehed /0640-16827 senast den 24/2, 2017.

Akademikerförbundet SSR bjuder på förtäring. Meddela ev. specialkost och matallergier.

Dagordning 

Kanske får vi besök av vårt nya regionombud men har inte fått det fastställt ännu! 

  1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesfunktionärer: a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare tillika rösträknare
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse
  5. Val av: a) Ledamöter till styrelsen b) Representation i samverkansgrupper c) Lönedelegationen d) Ledamöter i valberedningen
  6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan.
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna! Lokalföreningen i Krokoms kommun Åsa Olofsson

  • Datum och tid: 28 February 2017 kl. 18:00
  • Plats: Östersund