Årsmöte för medlemmarna i Torsby kommun

Akademikerförbundet SSR inbjuder till årsmöte för medlemmar i Torsby Kommun

Datum                          

6 November kl 11.30-13.30

Plats                             

Sahlströmsgården, Utterbyn 20, Torsby. Mötet inleds i konferenslokal Höloftet.

Anmälan                      

Anmäl dig till regionombud.varmland@akademssr.se senast den 31 oktober.

Akademikerförbundet SSR bjuder på lunch. Meddela ev. specialkost och matallergier.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer:

         a) mötesordförande

         b) mötessekreterare

         c) två justerare tillika rösträknare

4. Stadgar

5. Val av:

         a) Ordförande

         b) Kassör

         c) Ledamöter till styrelsen

         d) Ledamöter i valberedningen

6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan.

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

Om du vill nominera någon till styrelsen eller själv är intresserad av att vara med kan du höra av dig till regionombud.varmland@akademssr.se eller på tel 054-540 49 26

 

Hjärtligt välkomna!

 

Angelika Åhs Johansson

Regionombud Värmland

Akademikerförbundet SSR

  • Datum och tid: 6 November 2018 kl. 11:30 - 13:30
  • Plats: Sahlströmsgården, Utterbyn 20 i Torsby