Årsmöte Regionföreningen Göteborg

Regionföreningen i Göteborg inbjuder till årsmöte.

Alla medlemmar i regionföreningen Göteborg inbjuds till årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Carina Laurin Stensson, 1:e vice ordförande, och prata tillsammans med oss om förbundets arbete med temat Öppet Sverige och hur situationen är inom socialtjänsten.

Tid och program
Onsdagen den 9 december.

Kl 17.30 Drop-in, förbundet bjuder på lättare förtäring
Kl 18.15 Carina Laurin Stensson, 1:e vice förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, pratar om förbundets arbete med temat Öppet Sverige och hur situationen är inom socialtjänsten.
Kl 19.00 Årsmöte

Vi beräknar att vara klara senast kl 20.00.

Plats
Saco-kansliet, Stampgatan 15 i Göteborg

Anmälan
Skickas senast 2 december till christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Välkommen önskar styrelsen!

Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer
4. Fastställande av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015
6. Förslag till verksamhetsplan 2016
7. Val av ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Val av kommun/ landstingsanställd ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd för kommun och landsting
10. Val av valberedning
11. Val av ombud till Kongressen
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
 

  • Datum och tid: 9 December 2015 kl. 17:30
  • Plats: Göteborg