Årsmöte Regionföreningen Gotland

Välkommen till årsmöte för Akademikerförbundet SSR:s Regionförening på Gotland 2015.

Tid
Onsdagen den 9 december 2015. Kaffe och tilltugg serveras från kl 17.30. Årsmötesförhandlingar påbörjas kl 18.00.

Plats
I våra nya lokaler på Visborg, Regementsgatan 6.

Anmälan
Egentligen krävs ingen föranmälan, men för att underlätta beräkningen av kaffe och tilltugg är vi glada om du kan maila maya.heckscher@gotland.se och meddela att du kommer.

Dagordning
1. Mötets öppnande - Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer;
- mötesordförande
- mötessekreterare
- två justerare tillika rösträknare
5. Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
6. Val för verksamhetsåret 2015-2016.
- Ordförande
- Vice ordförande
- Kassör
- 8 ordinarie ledamöter
- 2 ersättare
7. Val av ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd (GK)
8. Val av ledamöter till kommunal lönedelegation
9. Val av representant till SACO-rådet
10. Val av valberedning
11. Dialog kring föreningens uppgifter och förslag till verksamhetsplan/ambitionsnivå
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevalda!