Årsmöte regionföreningen Gotland

Välkommen till årsmöte för Akademikerförbundet SSR:s regionförening på Gotland 2016.

Tid och plats

Tid: Onsdagen den 7 december 2016, kl 17.15. Kaffe och tilltugg serveras från kl 17.00.
Plats:I våra nya lokaler på Visborg Regementsgatan 6

Anmälan

Egentligen krävs ingen föranmälan, men för att underlätta beräkningen av kaffe och tilltugg är vi glada om du kan mejla christian.brandt@gotland.se och meddela att du kommer.

Dagordning

1.    Mötets öppnande - Varmt välkomna!
2.    Mötets behöriga utlysande
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av mötesfunktionärer;
        - mötesordförande
        - mötessekreterare
        - två justerare tillika rösträknare
5.    Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
6.    Val för verksamhetsåret 2016-2017.
        Ordförande
        Vice ordförande
        Kassör 
        8  ordinarie ledamöter
        2  ersättare 
7.    Val av ledamot samt suppleant till förbundets förhandlingsråd  (GK)
8.    Val av ledamöter till kommunal lönedelegation
9.    Val av representant till SACO-rådet
10.    Val av valberedning
11.    Dialog kring föreningens uppgifter och förslag till  verksamhetsplan/ambitionsnivå
12.    Övriga frågor
13.    Mötets avslutande – tack alla engagerade medlemmar och förtroendevalda!

  • Datum och tid: 7 December 2016 kl. 17:00
  • Plats: Visborg, Regementsgatan 6 i Visby