Årsmöte regionföreningen Kalmar län

Välkommen till årsmöte i samband med Heike Erkers och Özz Nûjens besök i Kalmar.

Dag och tid
Måndagen den 7 november cirka kl 19.45 (direkt efter Heike och Özz framträdande)

Plats
Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49 i Kalmar.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande - varmt välkomna
§ 2 Mötets behöriga utlysande
§ 3 Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
2 justerare-tillika rösträknare
§ 4 Val av styrelseordförande
§ 5 Val av styrelseledamöter samt adjungerad studentmedlem. (Finns högskoleutbildning i regionen har en studentmedlem rätt att vara adjungerad i styrelsen).
§ 6 Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
§ 7 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Förhandlingsrådet
§ 8 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Kongressen
§ 9 Val till valberedning
§ 10 Fastställande av föreningens uppgifter och verksamhetsplan.
§ 11 Godkännande av föreningens stadgar
§ 12 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse kommer att läggas ut på vår Facebook-sida en vecka innan, samt finnas på plats vid årsmötet i pappersform.

Välkommen!
 

  • Datum och tid: 7 november 2016 kl. 19:30
  • Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49 i Kalmar