Årsmöte Regionföreningen Skaraborg

Regionföreningen i Skaraborg inbjuder till årsmöte och en föreläsning med Kent Werne.

Vi inleder med glöggmingel för att sedan fortsätta kvällen med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter kommer författaren och journalisten Kent Werne att föreläsa på temat Vem vinner på vinsten? utifrån boken "Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden". Kvällen avslutas med Orangeriets jultallrik 2016 och dessert. Vi rundar av kvällen cirka kl 20.00.

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 1 december, kl. 17.00
Plats: Gothia Science Park, Restaurang Orangeriet, Skövde

Anmälan

Skickas till Viola Ring på viola.ring@skovde.se senast den 23 november. Ange eventuell önskan om specialkost i din anmälan!

För den som är intresserad av att köpa någon av Kent Wernes böcker finns de till försäljning på plats á 100 kr/st:

  • Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden
  • Det yttersta ansvaret – socialtjänstens kris och utmaningar
  • Ofärdsland – livet längs arbetslinjen

Styrelsen för Akademikerförbundet SSR Regionföreningen i Skaraborg:
Jan Johansson (ordförande), Elisabeth Eliasson (vice ordförande), Ann-Britt Carlqvist (kassör), Roland Bertilsson(sekreterare), Carina Mikszath, Viola Ring och Yvonne Alexandersson.

Kontakta gärna valberedningen om ni är intresserade av att bli invalda i styrelsen eller har förslag på någon som ni vill ha invald.

Valberedningen består av: Christina Hult (christina.hult@vgregion.se), Bibbi Lundvall (Bibi.Lundvall@utvag.se) och Lena Johansson (lena.johansson@lidkoping.se)

Förslag till dagordning vid årsmöte i Regionföreningen Skaraborg

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsen redovisar årets verksamhetsberättelse
5. Val av ordförande och minst 6 ledamöter till regionföreningen i Skaraborgs styrelse under verksamhetsåret 2017
6. Val av 2 stycken ledamöter med personliga suppleanter till kongressen
7. Val av en ordinarie representant samt en suppleant till förbundets förhandlingsråd
8. Val av valberedning
9. Fastställande av föreningens uppgifter och förslag till verksamhetsplan/ambitionsnivå
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande och tack till alla engagerade medlemmar och förtroendevalda

  • Datum och tid: 1 December 2016 kl. 17:00
  • Plats: Gothia Science Park, Restaurang Orangeriet i Skövde