Årsmöte för SSR:s lokalförening i Region Östergötland

Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Region Östergötland inbjuder till årsmöte!

Plats: Fackliga expeditionen, Storgatan 8, Linköping
Datum och tid:  Torsdag den 28 april kl.17.30

Mötet inleds med drop-in fika (smörgås) från 17.30

Kl. 18.00 föreläser ombudsman Arvid Vikman för oss om främjartekniker (motsatsen till härskaretekniker) och hur dessa kan användas i förhandlingssammanhang.

Kl. 19 inleds årsmötets förhandlingar. 

Dagordning
1. Mötets öppnande – Varmt välkomna!
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Val av:
a) Ordförande
b) Kassör
c) Medlemsrekryteringsansvarig
d) Ledamöter till styrelsen
e) Ledamöter i valberedningen
6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till
verksamhetsplan.
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutande

Anmälan om deltagande meddelas till erica.adolfsson@regionostergotland.se  senast den 26 april. 
Kom ihåg att meddela allergier och/eller vegetarisk kost.

Hjärtligt välkomna!
Lokalförening i Region Östergötland

  • Datum och tid: 28 April 2016 kl. 17:30
  • Plats: Fackliga expeditionen, Storgatan 8, Linköping