Årsmöte för SSR:s lokalförening i Sundsvall

Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Sundsvall inbjuder till årsmöte!

Datum

Tisdagen den 15 mars med start kl 17:00

Plats

Arbetsmarknadstorget Skolhusallén 9, vån 5

Anmälan

Skicka din anmälan till Karin Svanberg karin.svanberg@sundsvall.se senast 10 mars.

Akademikerförbundet SSR bjuder på lättare förtäring. Meddela även om du vill ha vegetarisk kost eller har matallergier.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) två justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Val av:

a) Ordförande

b) Kassör

c) Medlemsrekryteringsansvarig

d) Ledamöter till styrelsen

e) Ledamöter i valberedningen

6. Fastställande av föreningens uppgifter, ambitionsnivå och förslag till verksamhetsplan

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Lokalföreningen i Sundsvall.

Glöm ej att logga in här på Akademikerförbundet SSR:s hemsida för att ändra dina medlemsuppgifter om du exempelvis fått nytt arbete eller bytt arbetsgivare. För att logga in på din sida behöver du ditt medlemsnummer, som du hittar på baksidan av tidningen Akademikern.

  • Datum och tid: 15 March 2016 kl. 17:00
  • Plats: Sundsvall