Åsiktsklyftan – hur klass, kön, utbildning och plats påverkar ungas politiska engagemang

Välkommen på ett frukostseminarium med Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi.

Vi har vant oss vid två sätt att beskriva ungdomars politiska engagemang. Antingen handlar det om ungas minskande politiska intresse, eller också handlar det om nya sätt att engagera sig: nya former, nya arenor, nya normer. Så vilka är de som vänder politiken ryggen – och vilka engagerar sig? Hur påverkar klass, kön och plats?

Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi, har studerat unga människors syn på samhällsfrågor och politik framträder systematiska skillnader som kan relateras till socialt ursprung, kön, utbildning och plats. Studien är genomförd i Uppsala och bruksorterna Grängesberg, Fagersta, Ludvika och Smedjebacken.

Tid och plats

Tid: Fredag den 21 oktober kl. 08:00 - 09:15.
Plats: Konferenslokalen på Kansliet. Mariedalsvägen 4, 112 17 Stockholm.
Anmälan: Sker senast fredagen den 14 oktober via denna onlinelänk.
Förbundet bjuder på frukost i samband med föreläsningen, och du är välkommen att ta med en kollega! Lägg då till en gäst i anmälan eller skriv ut en gästvoucher och ta med den till eventet.

Varmt välkommen!
 

  • Datum och tid: 21 October 2016 kl. 08:00
  • Plats: Stockholm