Asylrekord under 2015

Aldrig förr har så många människor sökt skydd i Sverige som i fjol. 2015 tog landet emot 163 000 asylsökande – nästan dubbelt så många som under Balkankriget.

I början av året kom mellan 4 000 och 5 000 asylsökande varje månad. I slutet av sommaren ökade siffrorna dramatiskt och i oktober tog Sverige emot 39 196 asylsökande – det högsta antalet någonsin för en enskild månad. Det går att jämföra med krigen på Balkan. Under 1992 tog Sverige emot 84 000 asylsökande, med en topp på drygt 14 000 i juli. 

Merparten av de asylsökande 2015 var syrier, afghaner och irakier. Av dessa var en oväntat stor andel – en av fem – ensamkommande barn. Från 2014 till 2015 ökade antalet ensamkommande från 7 049 till 35 369 – något som ställde landets kommuner inför stora utmaningar, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson i ett pressmeddelande.

– Det har varit en mycket tuff höst där vår förmåga att lösa uppgiften har satts på prov till det yttersta. Vi klarade detta tack vare storartade insatser av våra medarbetare, säger Anders Danielsson.

De ökade antalet asylansökande har inneburit längre väntetid och merparten av ansökningarna som lämnades in under det gångna året har inte hunnit avgöras. Totalt fick omkring 35 000 asylsökande permanenta uppehållstillstånd 2015, vilket är ungefär lika många som året innan. Utöver det tillkommer årets 1 900 kvotflyktingar.