Att arbeta med likabehandling och aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen

Akademikerförbundet SSR bjuder in till en utbildningsdag om aktiva åtgärder och likabehandling utifrån Diskrimineringslagens krav.

Plats: Akademikerförbundet SSR:s kansli, Mariedalsvägen 4 i Stockholm

Datum: 2 december 2015

Tid: kl. 09.00-16.30 (Kaffe och registrering från kl. 8.30)

Kursen vänder sig till förtroendevalda inom alla sektorer och branscher som är med i samverkan kring likabehandlings-, jämställdhets-, eller mångfaldsfrågor inom Stockholms län. Utbildningen hålls av Elin Hjelte och Jaime Aleite, ombudsmän och likabehandlingsansvariga på Akademikerförbundet SSR.

Under dagen tar vi upp teman som:

  • MR-perspektivet
  • Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen (definitioner, krav, bevisbörda, sanktioner, rättsfall)
  • Att arbeta förebyggande mot diskriminering (jämställdhetsplanen)
  • Arbetsmiljöarbetet ur ett likabehandlingsperspektiv
  • Ett föräldravänligt arbetsliv
  • Att arbeta mot trakasserier i alla dess former
  • Rekrytera rätt och på lika villkor
  • Lönekartläggning

 

Utbildningen hålls av Elin Hjelte och Jaime Aleite, ombudsmän och likabehandlingsansvariga på Akademikerförbundet SSR.

Anmälan
ANMÄL DIG HÄR senast 13 november 2015. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan till din e-post. Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med kurs. Traktamente utgår inte. Glöm inte att också ange eventuella kostalternativ/allergier vid anmälan till träffen.

Bekräftelse
Platsantalet är begränsat. Om antalet anmälda blir för stort kommer platserna fördelas med hänsyn till att få en så stor representation som möjligt från olika föreningar. Bekräftelse på plats fås några dagar efter sista anmälningsdag. Med bekräftelsen följer också en instruktion för hur resan bokas. Boka inga resor innan dess.

Ledighet
När du får bekräftelse om plats ska du ansöka om ledighet med bibehållen lön för med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7. Använd det program du får i bekräftelsen som stöd för din ansökan. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort.

Eventuella frågor om anmälan kan ställas till kerstin.lagerman@akademssr.se

Varmt välkommen!

  • Datum och tid: 2 December 2015 kl. 09:00
  • Plats: Akademikerförbundet SSR:s kansli, Mariedalsvägen 4 i Stockholm