Att leda i kommun

Hur är det att leda i kommun? I den här Chefspodden möter vi Peter Jansson, en erfaren chef från offentlig sektor.

Peter Jansson är i dag interimschef i Tibro kommun som tillförordnad socialchef. Han blickar tillbaka på serviceutredningen för trettio år sedan, som på nytt blivit aktuell när tillitsutredningen pratar om att sätta brukaren i fokus. Tanken att se den enskilde medborgaren på ett nytt sätt och att öka servicen är lika aktuell idag som då.

Peter Jansson betonar också det gedigna arbetet som görs genom forskning och tycker det är viktigt att man också förstår vilken logik som präglar olika organisationer. Kommunen är speciell, inte minst för att tjänstemän och politiker verkar nära och det gäller ju särskilt socialtjänsten. Idag upplever han det som att man inte har respekt för de olika styrsystem som olika verksamheter måste ha. Han vill hellre se verksamhetsstyrning i kommunerna, inte ekonomistyrning som för företag med vinstfokus.

Dialogen med politikerna är också viktig. För att få en bra dialog mellan politiker och profession är det viktigt med rollerna, menar Peter Jansson. Politikerna ska utgå från medborgarnas behov när man formulerar uppdraget och följer upp, inte tro att man är en produktionsstyrelse. Dialogen brister och ibland kan man se att när tjänstemän vet vad man vill så lägger sig politikerna i, men när professionen inte vet vad man vill och det behövs en ram och uppdrag så säger politiken inget. Politiken behöver ta sitt ansvar så att professionen får rätt mandat och förutsättningar.

Det är ingen lätt dialog, en del verksamhet är tydligare, en del är svårare att beskriva. Själv beskriver han sin syn på organisationen som väster till höger. Det börjar med brukaren, följt av medarbetarna och organisationens olika led som måste stödja det mötet. Samarbetet är viktigt för att kunna göra gör goda insatser i mötet, att det blir ett möte med värdighet, säger Peter Jansson.