”Att riva upp las öppnar för godtycke”

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på samspel och samförstånd mellan parterna. Därför är det olyckligt när Teknikföretagen drar långtgående slutsatser om lagstiftningen utifrån skrala fakta i stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet, skriver Markus Furuberg och Simon Vinge på SvD Debatt.

Lagen om anställningsskydd leder till färre fasta jobb och försvårar kompetensförsörjningen i företagen. Lagstiftningen måste reformeras på ett genomgripande sätt, skrev Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen i SvD (18/4 2018)

Nu svarar Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg och chefsekonom Simon Vinge:

Låt oss börja i sak. Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe, menar att anställningstryggheten, i synnerhet Lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna, bör skrotas utifrån några illa underbyggda skäl.

För det första anger han att det behövs för att vi ska få unga i jobb. Till det påståendet bör läggas att ungdomsarbetslösheten inte varit så låg som den är i dag på flera årtionden, och ligger klart under EU-snittet.

För det andra menar Weihe att rörligheten måste öka, till varje pris. Det är en bild vi utifrån Akademikerförbundet SSR:s medlemmar inte känner igen oss i. Bland våra medlemmar är det i dag snarare vanligare med arbetsplatser där personalomsättningen är så pass hög att verksamheten blir lidande. Att ständigt möta nya ansikten riskerar att leda till bristande kontinuitet, det är nog någonting som de flesta medborgare som möter välfärden i sin vardag kan känna igen sig i.

Låt oss i stället som parter fortsätta utveckla den positiva rörlighet med omställningsorganisationer och -försäkringar som vi sköter tillsammans.

För det tredje är det olyckligt att Weihe fortsätter sprida myten att det skulle vara dyrt och krångligt att säga upp medarbetare i Sverige. Det har tvärtom visats gång på gång att arbetsgivare som har valet att lägga ned verksamhet i Tyskland eller Sverige väljer det sistnämnda för att det är både billigare och enklare.

Avslutningsvis företräder Weihe en gammal och väl bekant linje där arbetsgivaren ska kunna säga upp medarbetare utifrån eget godtycke. Vi menar att riva upp las skulle rubba fundamentet på en väl fungerande arbetsmarknad där uppsägningar ska vara skäliga, sakliga och förhandlas mellan parterna.

Markus Furuberg
förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Simon Vinge
chefsekonom Akademikerförbundet SSR