Att samtala med barn

Både barnrättsorganisationer och regeringens tidigare nationella samordnare Cecilia Grefve har konstaterat att socialsekreterare pratar för lite med barn. I slutet av förra året kom Socialstyrelsens nya kunskapsstöd om just att prata med barn och veckans gäst, Thomas Jonsland som varit ansvarig för arbetet.

Det tidigare kunskapsstödet: Samtal med barn var välanvänt men vände sig bara till socialtjänsten. Att samtala med barn vänder sig även till hälso- och sjukvården samt tandvården. Thomas berättar att myndigheten började med att göra en förstudie om behovet. Där kom det fram att de som arbetar inom de olika verksamheterna har en oro att de inte är tillräckligt kompetenta för att prata med barn och det leder till att samtalen inte blir av. När barnkonventionen blir lag år 2020 stärks barns rätt till delaktighet i beslut som berör dem och det var ytterligare ett skäl till att uppdatera kunskapsstödet. Thomas tipsar också om kunskapsstödet ”Att bedöma barns mognad för delaktighet” som tidigare tagits fram av Socialstyrelsen. 

Var snäll och lyhörd

Thomas menar att det viktigaste när det gäller att prata med barn är att samtalet blir av. Alla kan prata med barn men alla behöver också kontinuerligt utveckla sin förmåga att prata med barn. Det nya kunskapsstödet är något att utgå ifrån men det behövs också mer anpassat utifrån den yrkesroll man har. Han menar också att lyhördhet för vem det unika barnet framför dig är och den unika sammanhang som hen och du befinner er i är nyckeln för hur man ska hantera samtalet. Socialstyrelsen har intervjuat många barn i arbetet med kunskapsstödet och för barn är det viktigaste att de vuxna de möter är snälla, oavsett var de arbetar. Citat från barnen finns med i hela dokumentet. 

Få ett bättre samtal med barn

I kunskapsstödet finns det tips på hur man hanterar olika delar av ett samtal men också hur man kan förbereda sig själv och barnet på ett samtal. Thomas Jonsland menar att myndigheten aldrig pekar med hela handen utan kunskapsstödet är ett resonerande kring hur man kan göra för att få till bättre samtal med barn. Ett avsnitt handlar dock om samtal med föräldrar som Thomas menar alltid finns med i samtalet på något sätt även om de inte befinner sig i rummet. Även där menar han att det är viktigt att bedöma graden av delaktighet från föräldrarna utifrån dem, situationen och barnets bästa. Kunskapsstödet innehåller också ett särtryck om att samtala med barn om sexuella övergrepp och människohandel. 

Socialstyrelsen har under året möjlighet att föreläsa om kunskapsstödet vid större konferenser eller möten. Kontakta gärna Thomas Jonsland om detta! För enskilda arbetsgrupper finns det en presentation som chefer kan använda för att presentera kunskapsstödet för sina anställda.