Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv

Många akademiker har stora möjligheter att själva bestämma när och var arbetet ska ske. Denna frihet upplevs ofta som någonting positivt. Men det innebär också utmaningar och risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Saco har tagit fram en policy för hur man kan skapa balans i det gränslösa arbetslivet.

Rapporten sammanställer kortfattat en del arbetsmiljöinriktad forskning, fackliga erfarenheter inom området och ett antal verktyg att arbeta med för att förebygga och hantera risker.

I rapporten presenteras också möjliga åtgärder och förhållningssätt till
det gränslösa arbetslivets utmaningar, till exempel:

  • Använd OSA-föreskriften. 
  • Skapa tydliga ramar på arbetsplatsen genom kollektivavtal, riktlinjer för tillgänglighet samt en kontinuerlig digalog mellan chef och anställda.
  • Chefer behöver mer utbildning och kunskap kring organisatorisk och social arbetsmiljö. 
  • Skyddsombudets viktiga roll. 
  • Klara mål och återkoppling i arbetet. 
  • Respektera ledig tid. 

Klicka här för att läsa rapporten från Saco.