Avtal klart med Svenska kyrkan

Ett förenklat löneavtal och en löneökning på minst 2,2 procent. Det är de viktigaste nyheterna i avtalet mellan fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om nytt kollektivavtal har varit utdragna. Men nu är ett nytt avtal om löner och allmänna villkor på plats.

Löneökningarna kommer i enlighet med arbetsmarknadens så kallade märke att ligga på som lägst 2,2 procent och lönerna kommer att justeras retroaktivt. Det nya avtalet är ettårigt och innebär inga stora förändringar för arbetstagarna. Joakim Rydvall, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, säger ändå att man från förbundets sida är nöjd med förhandlingarnas utgång.

– Det är viktigt för oss att medlemmarna känner av löneökningarna i plånboken och det kommer de att göra med det nya avtalet. Vårt huvudfokus har varit att förenkla vårt löneavtal och vi är väldigt nöjda med resultatet. Man har bland annat benat ut vad arbetsgivarens och den förtroendevaldas roll i löneprocessen är, så att det nu är lättare att göra rätt, säger han.

Fackförbunden och arbetsgivarorganisationen har också kommit överens om att tillsätta en grupp som ska arbeta fram anvisningar för hur man ska arbeta med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Arbetsmiljö är en oerhört central fråga och det är viktigt att vi kan branschanpassa föreskriften så att den passar för Svenska kyrkans verksamhet. Svenska kyrkan brottas, liksom många andra arbetsgivare, med hög arbetsbelastning, stress och den ökande tillgängligheten. Medarbetare upplever att de behöver vara tillgängliga hela tiden och inte har möjlighet att återhämta sig. Det är något man behöver titta mer på.

Joakim Rydvall berättar att en fråga som Akademikerförbundet SSR tagit upp vid ett flertal tillfällen – men som man ännu inte fått gehör för hos arbetsgivarorganisationen – handlar om möjligheten att byta ut pengarna man får i semesterdagstillägg mot fler lediga dagar, något som arbetstagare i många kommuner och landsting kan göra.

– Vi tycker att den möjligheten ska införas. Många av våra medlemmar upplever att semesterdagarna inte räcker till. Innan man fyller 40 år har man bara 25 semesterdagar per år enligt kyrkans avtal. Det här skulle vara en möjlighet att lösa in pengarna och i stället få fem, sex dagar till, men där har vi tyvärr inte fått arbetsgivaren med oss, säger Joakim Rydvall.

Text: Karin Persson

Läs mer om avtalsrörelsen:
Så går förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan
Så funkar det: avtalsrörelse
Grönt ljus: Nu kan akademikernas villkor förhandlas