Avtal klart på Almega Samhallförbundet

Nu finns ett nytt avtal för Almega Samhallförbundet, som gäller till mars nästa år.

Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

En skrivning i löneavtalet förtydligade att de lokala parterna ska utvärdera löneprocessen och förhandlingarna, samt att anteckningar ska föras vid utvärderingen. Enas inte parterna så finns stupstocken kvar med märket för 2016 års avtalsförhandlingar på 2,2 %. Det innebär att om parterna inte kan enas ökas lönesumman för dem som omfattas av lönerevisionen med 2,2 %. De nya lönerna gäller retroaktivt från 1 april 2016.

Ändringar gjordes i avtalen så att löneavdrag vid frånvaro från arbetet räknas på samma sätt. Till kollektivavtalet läggs en tydligare förhandlingsordning vid rättstvister med samma tidsfrister som innan. Parterna är överens om att arbetsgrupp ska se över och modernisera utvecklingsavtalet som gäller för Samhall.

Vi kom inte överens i förhandlingarna om ett avtal om utvecklingsanställning som Samhall yrkat på. Vi är överens om att förutsättningen är att Samhall i höst först träffar avtal om utvecklingsanställningar med LO-förbunden som har de klart flesta berörda. Om så sker är tjänstemannaparterna överens om att återuppta dessa förhandlingar.

Akademikerförbunden har yrkat på att ge möjlighet om enskilda överenskommelser. Detta kan exempelvis handla om att man ska kunna byta löneökning mot mer semester eller tvärtom. Dessa överenskommelser ska vara uppsägningsbara. Vi har också yrkat på att parterna tar initiativ till att stärka förutsättningarna för invandrade akademiker att få arbete samt att synliggöra dem som resurs för arbetsgivaren.

Samhall är positivt till båda våra yrkanden. Vi kom överens om att Samhall ska bjuda in Akademikerförbunden till möte innan sommaren för att vi praktiskt diskutera dessa frågor med företaget.

För förhandlingsprotokoll med bilagor, se bifogat dokument