Avtala bort sexuella trakasserier?

Hur kan parterna göra mer för att stoppa sexuella trakasserier på arbetsplatserna? I veckans samhällsvetarpodd väcker vi frågan om att det kanske är dags att skriva in det i kollektivavtalen för att få mer att hända.

Kan #metoo-kampanjen ge arbetslivet en välbehövd vitamininjektion? Trots den lagstiftning som finns har sexuella trakasserier ändå kunnat ske på våra arbetsplatser. En förklaring är en bristande tillämpning av de lagar vi har. Så hur kan man då se till att lagen faktiskt stoppar sexuella trakasserier på våra arbetsplatser i framtiden? Ett svar på problemet kan istället vara att skriva in hur en bra uppföljning ska ske i våra kollektivavtal. Låt parterna ta ansvar för att minska de sexuella trakasserierna på våra arbetplatser! 

Varför har inte fackföreningsrörelsen drivit detta tidigare? Skulle det stärka eller försvaga den svenska partsmodellen? Leder det här till juridifiering och fler processer i domstol – eller till att parterna kan lösa mer emellan sig? Det är några av de frågor Lena Svenaeus, disputerad rättssociolog, tidigare JämO och före detta förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR vrider och vänder på tillsammans med Simon Vinge och Ursula Berge.