Avtalsförhandlingar 2017 Bemanningsavtalet

Det pågår förhandlingar om anställningsvillkor och löner mellan Akademikerförbunden (där Akademikerförbundet SSR ingår) och Almega Bemanningsföretagen i syfte att teckna ett nytt kollektivavtal.

Det pågår förhandlingar om anställningsvillkor och löner mellan Akademikerförbunden (där Akademikerförbundet SSR ingår) och Almega Bemanningsföretagen i syfte att teckna ett nytt kollektivavtal. Parterna växlade yrkanden den 7 mars 2017 och har träffats för förhandling ett antal gånger efter det och kommer att fortsätta under våren.  När det nya avtalet är klart kommer det att gälla från och med den 1 maj 2017.