Avtalskrav 2016 överlämnade till Almega Bemanningsföretagen

Akademikerförbunden* överlämnade sina yrkanden till arbetsgivarparten Almega Bemanningsföretagen den 23 februari 2016. Akademikerförbunden tog vid samma tidpunkt emot arbetsgivarpartens yrkanden. Båda parter vill ha ettårsavtal.

Akademikerförbundens yrkandena består i korthet av flexpension, förbättringar av löneprocessen inkl. uppföljningsavtal, ett utvecklat ledarskap för en bättre arbetsmiljö, systematiskt jämställdhetsarbete, förutsättningar för nyanlända akademiker med utländsk examen och en ändrad lönemodell för ambulerande tjänstemän. Parterna har satt ut tider för förhandling under våren. Läs Akademikerförbundens yrkanden i dokumentet.

*Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster – AHT består av tretton Saco-förbund: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges universitetslärarförbund.