Avtalskrav lämnade till Arbetsgivaralliansen, IoIO

Nu gällande avtal ska förhandlas om.

Akademikerförbundet SSR och Jusek, som representanter för Akademikerförbundens medlemmar inom Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna Organisationer, överlämnade igår den 8 mars våra avtalskrav till Arbetsgivaralliansen.

Akademikerförbunden på avtalsområdet har sedan förra avtalsperioden ett nytt löneavtal, och fokuserar i årets avtalsrörelse främst på frågor som rör arbetstid i ett arbetsmiljöperspektiv, tidsbegränsade anställningar och kompletterande ersättningar. I avtalet ska anges ett lägsta garanterat utrymme angivet i procent för 2016 års lönerevision.  

Arbetet med osakliga löneskillnader bör stärkas. Akademikerförbunden vill därför att arbetsgivarna genomför lönekartläggningar årligen i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Andra avtalskrav som Akademikerförbunden ställer är:

  • Att kvalifikationstiden gällande rätt till föräldralön kortas. Föräldralönen skall även betalas ut vid uttag av tillfällig föräldrapenning i samband med vård av barn.
  • Att en tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning efter två år oavsett anställningsform.
  • Att centrala parter gemensamt ska verka för att förbättra förtroendevaldas villkor. 

Nuvarande kollektivavtal för tjänstemän om allmänna villkor och löneavtal, är på tre år och löper ut den 31 april 2016. Förhandlingarna beräknas pågå under mars och april månad.