Avtalskrav på KFS branschområden överlämnade

Några av avtalen som berörs av avtalsrörelsen inom ramen för KFS.

Avtalsparten Förtecknade Saco-förbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer lämnade idag den 9 mars gemensamt över sina avtalsyrkanden för avtalsrörelsen 2016.

De tre parterna samförhandlar till stora delar på de olika branschområden som KFS olika avtal omfattar. De flesta avtal är idag tillsvidareavtal, medan några är tidsbegränsade. Ett sådant avtal är Vård- och Omsorgsavtalet där Akademikerförbundet SSR har flest medlemmar av Sacoförbunden.

De tre parterna lämnar ett gemensamt dokument med avtalsyrkanden med fokus på:

  • Lön och en fungerande löneprocess
  • Förtroendevalda
  • Divisorer
  • Jour och beredskap
  • Föräldraskap
  • Hållbart arbetsliv