Bakläxa på översyn av Arbetsförmedlingen

Regeringen får bakläxa på en översyn av Arbetsförmedlingen som den dåvarande alliansregeringen satte igång 2014, men som den nuvarande regeringen avbröt i januari.

Riksdagen tycker att utredningen bör slutföras och har därför uppmanat regeringen att återuppta den senast den 15 april.

Syftet med översynen är att analysera Arbetsförmedlingens förutsättningar att, utifrån de senaste årens reformer och förändringar på arbetsmarknaden, genomföra sitt uppdrag och få fler i arbete.