Barn- och akademikerfientligt asylbeslut klubbat i riksdagen

Idag fattade riksdagen beslut om att införa begräsningar i rätten till asyl, i strid med i stort sett alla remissinstanser. Såväl kravet på försörjning för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening som begränsningen i vilka åtgärder Arbetsförmedlingen kan erbjuda är direkt akademikerfientliga, förutom att beslutet helt saknar ett barnperspektiv.

– Det är en sorgens dag, men nu måste vi aktivt arbeta inom flera olika fält för att minska skadan av det här beslutet, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

–  Det här beslutet innebär att Sverige genom politiska beslut aktivt driver akademiker till att bli inlåsta i lågkvalificerade jobb, och därmed också försvårar för lågutbildade att överhuvudtaget få jobb. Det är helt kontraproduktivt för allt vi vet om en välfungerande etablering på svensk arbetsmarknad, fortsätter Heike Erkers.

– Nu behövs det flexibla tolkningar på Arbetsförmedlingen, en mycket kraftfull utbyggnad av de kompletterande utbildningarna inom högskola och yrkeshögskola och förslag som innebär att även akademiker med utländsk examen med arbete, och som inte är nyanlända, kan få realistiska förutsättningar, också ekonomiskt, att i ett senare skede komplettera sin utbildning. De saknas i stort sett helt idag, förklarar Heike Erkers.

Mot barnets bästa

Den asylrätt som kommer att gälla från och med senare i sommar kommer att innebära att merparten av alla som söker asyl i Sverige bara kommer att få tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader. Väljer en akademiker att delta i kompletterande utbildning kan Arbetsförmedlingen inte erbjuda några åtgärder som är längre än den resterande tiden av det tillfälliga uppehållstillståndet. Eftersom snabbspåren i normalfallet är tolv månader, kommer de mycket sällan att kunna erbjudas. Väljer akademikern istället att ta ett lågkvalificerat jobb för att kunna försörja sig och få permanent uppehållstillstånd och därmed möjlighet att återförenas med sin familj, stängs i stort sett alla chanser att senare jobba i det yrket hen är utbildad.

Akademikerförbundet SSR har många medlemmar som i sitt arbete ska ha ett tydligt barnperspektiv. Detta riksdagsbeslut går uppenbart direkt emot allt tänkande om att sätta barnens behov i centrum.

– Detta kommer att leda till att barn kommer att tvingas leva åtskilda från sina föräldrar under lång tid vilket strider mot principen om barnets bästa, fortsätter Heike Erkers.

– Vi har all förståelse för att Sverige måste vidta åtgärder som skapar en hållbar asylsituation, men vi har, liksom många andra, mycket svårt att se hur detta beslut kan bidra till det när det bara leder till sämre matchning för akademiker, sämre etablering för personer med lägre utbildningsnivå och som hindrar nyanlända att återförenas med sina familjer. För barnen till dessa asylsökande är det direkt förödande, avslutar Heike Erkers.